1 گیگابایت

15,000 تومان/mo

1 گیگابایت درایو SSD
کنترل پنل Plesk
ترافیک نامحدود
ادان دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
بک آپ گیری خودکار روزانه

2 گیگابایت

25,000 تومان/mo

2 گیگابایت درایو SSD
کنترل پنل Plesk
ترافیک نامحدود
ادان دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
بک آپ گیری خودکار روزانه

5 گیگابایت

50,000 تومان/mo

5 گیگابایت درایو SSD
کنترل پنل Plesk
ترافیک نامحدود
ادان دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
بک آپ گیری خودکار روزانه

10 گیگابایت

90,000 تومان/mo

10 گیگابایت درایو SSD
کنترل پنل Plesk
ترافیک نامحدود
ادان دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
بک آپ گیری خودکار روزانه