لایسنس سی پنل

17,000 تومان/mo
75,000 هزینه تنظیم

نصب ساده
سررو مجازی
لایسنس اشتراکی می باشد
آپدیت اتوماتیک از سرور اصلی

لایسنس آنتی شلر CXS

17,000 تومان/mo
35,000 هزینه تنظیم

نصب ساده
سررو مجازی یا اختصاصی
لایسنس اشتراکی می باشد
آپدیت اتوماتیک از سرور اصلی

لایسنس لایت اسپید

35,000 تومان/mo
75,000 هزینه تنظیم

نصب ساده
سررو مجازی
لایسنس اشتراکی می باشد
آپدیت اتوماتیک از سرور اصلی

لایسنس کلود لینوکس

35,000 تومان/mo
75,000 هزینه تنظیم

نصب ساده
سررو مجازی یا اختصاصی
لایسنس اشتراکی می باشد
آپدیت اتوماتیک از سرور اصلی