1 گیگابایت

15,000 تومان/mo

1 گیگابایت درایو SSD
کنترل پنل Cpanel
ترافیک نامحدود
ادان دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
بک آپ گیری خودکار روزانه
آنتی شلر CXS
گواهی SSL خودکار رایگان

2 گیگابایت

25,000 تومان/mo

2 گیگابایت درایو SSD
کنترل پنل Cpanel
ترافیک نامحدود
ادان دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
بک آپ گیری خودکار روزانه
آنتی شلر CXS
گواهی SSL خودکار رایگان

5 گیگابایت

50,000 تومان/mo

5 گیگابایت درایو SSD
کنترل پنل Cpanel
ترافیک نامحدود
ادان دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
بک آپ گیری خودکار روزانه
آنتی شلر CXS
گواهی SSL خودکار رایگان

10 گیگابایت

90,000 تومان/mo

10 گیگابایت درایو SSD
کنترل پنل Cpanel
ترافیک نامحدود
ادان دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
بک آپ گیری خودکار روزانه
آنتی شلر CXS
گواهی SSL خودکار رایگان